KALİTE YÖNETİM BİRİMİ’NİN GÖREV ALANI

  • SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.

  • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.

  • Öz değerlendirmeleri yönetir.

  • Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.

  • Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.

  • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.

  • SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.

  • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.

  • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.

Kalite Yönetim Direktörü

Seyfi TOPRAK
Tıbbi Teknolog / Sağlık Eğitimcisi